ایران خودرو سهام کنترلی لیزینگ خودرو غدیر را می فروشد

ایران خودرو 58.83 درصد سهام شرکت لیزینگ خودرو غدیر را به به قیمت هر سهم 40140 ریال در تاریخ 12 آبان واگذار می کند.