مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل جدید شرکت لیزینگ ایران زمین

مراسم تودیع جناب آقای مهندس فرهاد ستایش فرد و معارفه جناب آقای دکتر محمد سبزوی، مدیرعامل جدید شرکت لیزینگ ایران زمین با حضور اعضاء هیات مدیره برگزار شد.

مراسم تودیع آقای فرهاد ستایش فرد و معارفه آقای دکتر محمد سبزوی، مدیرعامل جدید شرکت لیزینگ ایران زمین یکشنبه، ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۰ با حضور اعضا هیات مدیره لیزینگ ایران زمین و جمعی از مدیران ارشد لیزینگ ایران زمین  در محل آن شرکت برگزار شد.
 در این جلسه آقای دکتر رادمهر عضو هیئت مدیره شرکت، با اشاره به اقدامات شایسته آقای ستایش فرد از تلاش های صورت گرفته  قدردانی و برای آقای دکتر سبزوی مدیر عامل جدید آرزوی موفقیت در انجام ماموریت های محوله نمود.