واسپاری حکمت ایرانیان واگذار می کند

فروش اقساطی خودرو به کارکنان و بازنشستگان ارتش ج.ا.ا

لیزینگ حکمت ایرانیان انواع محصولات ایران خودرو را با اعطای تسهیلات و اقساط 36 ماهه واگذار می کند.

به گزارش روابط عمومی انجمن ملی لیزینگ ایران لیزینگ حکمت ایرانیان انواع محصولات ایران خودرو را با اعطای تسهیلات و اقساط 36 ماهه به کارکنان و بازنشستگان ارتش ج.ا.ا واگذار می کند.

بر اساس این گزارش در طول مدت اقساط خودرو دارای بیمه بدنه است. گفتنی است خودرو به نام متقاضی خواهد بود و در رهن واسپاری حکمت ایرانیان قرار می گیرد.
شرایط اعلام شده از سوی لیزینگ حکمت ایرانیان به شرح جدول زیر است: