با اعلام شرکت لیزینگ پارسیان؛

ولپارس از تغییر در ترکیب هیئت مدیره خبر داد

ولپارس
شرکت لیزینگ پارسیان از تغییر در ترکیب هیات مدیره خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، باستناد مصوبه مجمع عمومی عادی و جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آن‌ها تغییر یافته است.

تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره لیزینگ پارسیان