مدیر عامل واسپاری سپهر صادرات تغییر کرد

سپهر صادرات
به گزارش روابط عمومی، حامد کارگر سامانی بعنوان مدیر عامل شرکت واسپاری سپهر صادرات منصوب شد.

کارگر سامانی پیش از این مدیر عامل شرکت لیزینگ گسترش سرمایه گزاری ملی بوده و سابقه مدیریت اجرایی و عضویت در هیات مدیره شرکتهایی در حوزه صنعت خودرو و بازرگانی و بازار سرمایه نظیر گروه خودرو سازی سایپا و شرکت خودروسازان راین و برخی شرکتهای سرمایه گذاری را در سوابق مدیریتی خود دارد.