از سوی لیزینگ کارآمد آغاز شد

شرایط فروش اقساطی شاسی بلند جدید لیزینگ کارآمد

دایون
‌‌‌‌شرکت لیزینگ کارآمد یکی از شرکت های عضو انجمن ملی لیزینگ ایران فروش اقساطی خودرو سواری دایون به تعداد محدود را آغاز نمود.

 

شرایط فروش لیزینگی  خودرو سواری دایوناز سوی لیزینگ کارآمد اعلام شد
‌‌‌‌‌ اقساط 36 ماهه
‌‌‌‌‌‌متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل فرمایند :

0902902741 الی 745
021-88493118