نشست کمیته حاکمیتی و نظارتی

حاکمیتی
جلسه کمیته حاکمیتی و نظارتی در محل انجمن ملی لیزینگ ایران با حضور اعضای منتخب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، جلسه کمیته حاکمیتی و نظارتی در محل انجمن ملی لیزینگ ایران با حضور علی زارعی، اصغر زارع نژاد، ایمان فرجام نیا، اکبر بلندکردار و وحیدالله زنجانپور برگزار شد.

در این جلسه موضوع دستورالعمل ناظر بر فعالیت لیزینگ‌ها، شیوه نامه تأمین مالی و عاملیت و همچنین ضرورت رتبه‌بندی و ارزیابی شاخص‌های عملکرد شرکت‌های لیزینگ مورد بحث قرار گرفت و تصمیمات لازم جهت پیگیری  اتخاذ شد.

اصغر زارع نژاد دبیر کل انجمن در ابتدای جلسه گزارشی از اصلاحات نهایی دستورالعمل اجرایی، تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ را ارائه نمود. اعضای کمیته در رابطه با نحوه‌ی پیگیری فرآیند پیش نویس دستورالعمل مذکور از ادارات ذی ربط بانک مرکزی بحث و تبادل نظر کردند.

 

بر همین اساس مقرر شد هر یک از اعضای حاضر دستورالعمل پیشنهادی را مطالعه نموده نقطه نظرات خود را جهت ارسال مجدد به بانک مرکزی و از سر گیری جلسات مشترک با ادارات ذی ربط آن بانک اعلام نمایند، این مهم با هدف تسریع در امر رسیدگی به اصلاحات و پیشنهادات وارده از سوی انجمن بر دستورالعمل مذکور کمک شایانی خواهد کرد.

اکبر بلند کردار در ادامه به ضرورت تحکیم نقش انجمن در میان شرکت‌های لیزینگ و به تقابل بانک مرکزی، اشاره نمود و گفت: این یک واقعیت است که افزایش نقش تصدی‌‌گری و حاکمیتی انجمن بسیار موثر است، حضور انجمن به عنوان تعیین کننده و تحکیم کننده، بانک مرکزی را در شناسایی موانع و مشکلات شرکت‌های لیزینگ مجاب نموده و پیش‌برد بهینه‌ی اهداف هر یک از شرکت‌ها را در پی خواهد داشت. این امر با ارتباط گیری‌های منسجم برگزاری جلسات پی در پی با هر یک از ادارات ذی‌ربط نظیر اداره مطالعات، اداره نظارت و ... اتفاق خواهد افتاد.

در ادامه‌ی جلسه درخصوص موضوع رتبه‌بندی و ارزیابی شرکت‌های لیزینگ که انجمن این پروژه را با همکاری و مشارکت یکی از شرکت‌های عضو در دستور کار دارد، توسط اعضای حاضر بحث و بررسی شد.