برگزاری وبینار اصول و کارکرد بیمه در صنعت لیزینگ

وبینار بیمه
انجمن ملی لیزینگ ایران به منظور مهارت‌افزایی و ارتقا دانش فعالان صنعت لیزینگ، وبیناری را جهت آشنایی مدیران و کارشناسان با مکانیزم اجرایی و فرآیندهای بیمه در صنعت لیزینگ برگزار نمود.

به گزارش روابط عمومی؛انجمن ملی لیزینگ ایران به منظور مهارت‌افزایی و ارتقا دانش فعالان صنعت لیزینگ، وبیناری را جهت آشنایی مدیران و کارشناسان با مکانیزم اجرایی و فرآیندهای بیمه در صنعت لیزینگ برگزار نمود.

 بخش نخست این وبینار روز گذشته، یکشنبه 14 آذر با حضور 26 متقاضی از فعالان این صنعت برگزار شد، مجتبی داودآبادی  بیمه شخص ثالث و بدنه در شرکت های لیزینگ و چالش های آن را ارائه نمودند. در طی وبینار به سئوالات و  ابهامات پیش روی کارشناسان با چالش های بیمه در ارتباط با حوزه لیزینگ پاسخ داده شد. 

این کارگاه آموزشی مورد استقبال گسترده علاقه مندان قرار گرفت. 

لازم به ذکر است بخش دوم این وبینار  با موضوع  بیمه های اعتباری، بیمه مه ای مرتبط با ماشین آلات صنعتی، بیمه های مرتبط با لیزینگ مسکن و ... یکشنبه 21 آذر 1400 برگزار خواهد شد.