معرفی عضو جدید انجمن ملی لیزینگ ایران

آینده روشن
شرکت واسپاری آینده روشن میهن با دریافت مجوز از بانک مرکزی و عضویت در انجمن لیزینگ فعالیت خود را آغاز نمود.

شرکت واسپاری آینده روشن میهن به شماره ملی 14010466961 و شماره مجوز 239872 مورخ 1400/08/20 از بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز نمود.

واسپاری آینده روشن میهن به محض دریافت مجوز به عضویت انجمن درآمده و مدیران شرکت اولین اقدام راهبردی خود را پیوستن به  انجمن ملی لیزینگ ایران  اعلام کردند.

 

اعضاء هیأت‌مدیره شرکت به قرار ذیل معارفه شدند : 

  • جناب آقای  اکبر بلند کردار به عنوان رئیس هیأت مدیره
  • جناب آقای علی حاجی کاظم لواسانی به عنوان ‌نائب رئیس و جناب آقای امید روحانی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره همچنین آقایان هادی امینی هراتی، محمد جامعی مقدم  به عنوان اعضاء هیأت مدیره منصوب گردیدند.

 

انجمن ملی لیزینگ ایران با هدف جذب اعضا و بستر سازی مناسب جهت تعاملات پیوسته‌ی هر یک از شرکت ها با یکدیگر به عنوان حلقه‌ی ارتباطی با نهادهای ناظر  از حضور و مشارکت شرکت های فعال در این صنعت استقبال می نماید و به تقابل شرکت ها با عضویت در انجمن نیز به اخرین اخبار، دستورالعمل ها و اطلاعات از نهادهای ذی ربط و عملکرد بهتر دسترسی خواهند داشت.