مدیر عامل جدید لیزینگ خودرو غدیر معرفی شد

مرتضی ادیبی مدیر عامل شرکت لیزینگ خودرو غدیر شد.

خودرو غدیر
با تصویب اعضای هیات مدیره،مرتضی ادیبی مدیر عامل شرکت لیزینگ خودرو غدیر شد.

جلسه هیات مدیره شرکت لیزینگ خودرو غدیر امروز چهارشنبه هفدهم آذرماه تشکیل و با تصویب اعضا،مرتضی ادیبی مدیر عامل این شرکت شد.
وی پیش از این به عنوان عضو موظف هیات مدیره و قائم مقام ارشد در شرکت لیزینگ خودرو غدیر فعالیت داشته  است.