آنچه در کارگروه حقوقی و نظارت انجمن گذشت

کارگروه حقوقی
جلسه کارگروه حقوقی و نظارت با حضوردکتر محمود گنج بخش مشاور حقوقی انجمن و 14 نفر از نمایندگان شرکت های عضو انجمن در تاریخ 24/09/1400 در محل شرکت لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی برگزار شد.

دومین جلسه کارگروه حقوقی در سال 1400 با موضوع نحوه دریافت خسارت تاخیر تادیه در سند رهنی لیزینگ، در محل شرکت سرمایه گذاری ملی برگزار گردید.

 جلسه کارگروه حقوقی و نظارت با حضوردکتر محمود گنج بخش مشاور حقوقی انجمن و 14 نفر از نمایندگان شرکت های عضو انجمن در تاریخ 24/09/1400 در محل شرکت لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی برگزار شد.

در ابتدا دکتر گنج بخش، مباحثی را مبنی بر اختلافات بین شبکه بانکی با اجرائیات ثبت در نحوه محاسبه جریمه تاخیر بیان داشتند، وی پیشنهاد نمود، شرکت های لیزینگ حدالامکان با مشتریان خود توافق نمایند تا بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری قرارداد جدید تنظیم نمایند.

موضوع دیگری که در این نشست مورد بحث قرار گرفت عدم وجود قرارداد جامع و کامل مورداستفاده در تمامی شرکت های لیزینگ است، در این خصوص  پیشنهاد شد به منظور جلوگیری هرچه بیشتر مشکلات در شرکت های لیزینگ، اعضا در خصوص مفاد قراردادها و نحوه تنظیم آن به صورت منسجم و یکپارچه  اقدام نمایند که این مهم بسیار کاربردی خواهد بود.  

 مقرر شد اعضای کارگروه در رابطه با تنظیم قرارداد جدید با در نظر گرفتن شرایط شرکت خود مبنی بر، بر طرف کردن ابهامات و ایرادات موجود مباحثی را برای بحث و تبادل نظر در جلسه بعدی بیان نمایند.