وبینار دادرسی مالیاتی با تأکید بر صنعت واسپاری برگزار شد.

وبینار مالیاتی
وبینار مالیاتی در تاریخ 29 آذر 1400 به تدریس مجید پرتوی عضو هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران و فاطمه یوسف معمار مدرس دانشگاه و حضور 30 نفر از متقاضیان ، این نشست مجازی برگزار شد.

انجمن ملی لیزینگ ایران در راستای برگزاری وبینار‌های آموزشی جهت افزایش آگاهی و دانش تخصصی مدیران و کارشناسان فعال در صنعت لیزینگ، در تاریخ 29 آذر 1400 به تدریس مجید پرتوی عضو هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران و فاطمه یوسف معمار مدرس دانشگاه و نماینده بند 3 ماده 244 ق.م.م و حضور بيش از 30 نفر از مديران و فعالان حرفه ، این نشست مجازی را برگزار کرد.

در بخش اول وبينار موضوع آيين دادرسي بصورت تخصصي با تاكيد بر نحوه بكار گيري آن مورد بررسي قرار گرفت. در اين بخش ابتدا بصورت خلاصه و سريع مفاد قانوني مرتبط به رسيدگي هاي مالياتي،‌ صدور احكام،‌ تشكيل پرونده هاي مالياتي مطرح گرديد و در اين حين توضيحاتي مبني بر آنكه قانون جديد مالياتهاي مستقيم  چه تغييراتي را در اين رابطه داشته است به شركت كنندگان ارائه شد. در ادامه با جزييات بخشنامه هاي مرتبط و مفاد قانوني در حوزه رسيدگي هاي مالياتي و مراحل بعد از صدور برگ تشخيص بيان شد.

در بخش دوم وبينار،‌ جلسه پرسش و پاسخ آغاز گرديد كه در طي آن شركت كنندگان به بيان سوالات خود و بعضاً‌ مواردي كه با آن در مراحل رسيدگي هاي پرونده هاي خود در حال حاضر مواجه شده بودند،‌ پرداختند. همچنين موضوعات پيرامون اجراي قانون جديد ماليات بر ارزش افزوده مطرح شد.  اين وبينار آموزشي با تخفيف ويژه براي دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشكده دكتر شريعتي برگزار گرديد. در خاتمه بخشنامه ها و مفاد قانوني مرتبط با وبينار در اختيار شركت كنندگان قرار گرفت.