معافیت شرکت‌های لیزینگ از مالیات ارزش افزوده

منحصراً سود تسهیلات اعطائي شركت‌هاي واسپاري (ليزينگ) داراي مجوز فعاليت از بانک مركزي جمهوري اسلامی ايران به مشتريان (مصرف كنندگان) "در زمره معافیت‌های قانونی قرار گرفته است.

در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، طبق بند ۱۲ از بخش "خدمات"، فصل سوم با موضوع معافیت‌ها، در خصوص معافیت مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌های لیزینگ به شرح ذیل بیان گردیده است که:

"منحصراً سود تسهیلات اعطائي شركت‌هاي واسپاري (ليزينگ) داراي مجوز فعاليت از بانک مركزي جمهوري اسلامی ايران به مشتريان (مصرف كنندگان) "در زمره معافیت‌های قانونی قرار گرفته است. لذا به استناد مفاد بند مذکور ذکر چند نکته لازم می‌باشد:

۱. معافیت ارزش افزوده صرفا مشمول سود تسهیلات اعطلایی می‌باشد.

۲. این معافیت برای سود تسهیلاتی است که لیزینگ دارای مجوز بانک مرکزی آن را اعطا کند.

۳. معافیت صرفا برای سود تسهیلات لیزینگی اعطا شده به مشتریان است. 
همچنین با عنایت به عدم موافقت با تمدید مهلت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید، اجرای قانون مذکور از 1400/10/13 می باشد. 

خواهشمند است درصورت وجود ابهامات در رابطه با قانون جدید سوالات خود را به انجمن ارسال فرمایید تا بصورت تجمیعی از مرجع ذیصلاح قانونی تعیین و تکلیف گردد.