از سوی بهمن لیزینگ:

شرایط فروش اقساطی کامیون شیلر 6 تن مدل 1400

شیلر 6 تن
فروش اقساطی کامیون شیلر 6 تن مدل 1400 با استفاده از تسهیلات اعتباری بهمن لیزینگ از تاریخ 1400/10/18 آغاز شد.

شرایط فروش اقساطی نقدی کامیون شیلر 6 تن به تعداد محدود از روز شنبه  مورخ 18دی ماه، ف بدون کاربری از سوی بهمن لیزینگ اعلام شد.

 

کامیون شیلر 6 تن