جلسه‌ی دوم از وبینار آموزشی مدیریت ریسک برگزار شد

مازیار قاسمی
جلسه‌ی دوم از کارگاه مذکور روز گذشته مورخ 20 دی ماه به تدریس دکتر مازیار قاسمی استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس اداره ریسک هلدینگ خلیج فارس با حضور 27 متقاضی در حوزه لیزینگ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، انجمن ملی لیزینگ ایران با هدف ارتقای سطح توانمندی و دانش‌افزایی فعالان صنعت لیزینگ اقدام به برگزاری دوره آموزشی، مدیریت ریسک نموده است.

جلسه‌ی دوم از کارگاه مذکور روز گذشته مورخ 20 دی ماه به تدریس دکتر مازیار قاسمی استادیار و عضو هیئت  علمی دانشگاه و رئیس اداره ریسک هلدینگ خلیج فارس با حضور 27 متقاضی در حوزه  لیزینگ برگزار شد.

دکتر قاسمی در این وبینار مدیریت ریسک سازمانی در صنعت لیزینگ را تشریح نمود و موضوعاتی از قبیل تعیین حوزه‌های تحت پوشش مدیریت ریسک، پیشنهاد بهبود، ارائه‌ی نمونه نقشه ی ذهنی در این راستا، جایگاه مدیریت ریسک در ساختار حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک بر اساس استاندارد ISO31000:2018 ، براساس مدل COSO و ... از جمله مواردی بود که در این دوره به آن ها پرداخته شد.

از ابتدای وبینار شرکت کنندگان سئوالات خود را مطرح نموده و موضوعات ارائه شده مورد تعامل شرکت کنندگان و مدرس دوره قرار گرفت.

 

در خاتمه فایل‌های ارائه شده و نکات مرتبط با وبينار در اختيار شركت كنندگان قرار گرفت.