فروش اقساطی وانت کارا تک کابین - دو کابین 2000

فروش وانت کارا دو کابین و تک کابین 2000 مدل 1400 تعداد محدود با استفاده از تسهیلات اعتباری بهمن لیزینگ/ ویژه دیماه