انجمن ملی لیزینگ ایران بر گزار می کند:

وبینار آموزشی مبارزه با پولشویی با تاکید بر صنعت واسپاری

پولشویی
انجمن ملی لیزینگ ایران وبینار آموزشی مبارزه با پولشویی طی 3 جلسه در تاریخ 16، 18و 20 بهمن ماه 1400 به صورت آنلاین برگزار می شود.

قوانین و الزامات مبارزه با پولشویی و ساز و کارهای تشکیلاتی آن به همراه مجموعه ای از مقررات و دستورالعمل ها از سوی بانک مرکزی به شرکت های لیزینگ ، ابلاغ شده است. در این زمینه حساسیت ها به مقوله مبارزه با پولشویی نیز رشد فزاینده‌ای داشته، از اینرو انجمن ملی لیزینگ ایران به منظور تطبیق حداکثری با مقررات و الزامات صنعت لیزینگ با نهادهای ناظر از جمله بانک مرکزی ج.ا.ا، در نظر دارد، وبینارآموزشی- کاربردی طی 3 جلسه با موضوع "مبارزه با پولشویی" را در تاریخ 16، 18 و 20 بهمن ماه 1400 ، ساعت 14 الی 16  به تدریس دکتر محمود گنج بخش، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی و مدرس دوره‌های پولشویی بانک ملی برگزار نماید.