حجم عملیات لیزینگ جهانی در سال 2020

لیزینگ
سه منطقه آمریکای شمالی، اروپا و آسیا بیش از 96.5 درصد از حجم عملیات لیزینگ در جهان را به خود اختصاص داده اند.

براساس چهل و سومین نسخه منتشر شده از کتاب سال لیزینگ جهانی آنچه که از حجم عملیات لیزینگ در جهان گزارش داده شده است، پس از یک دهه رشد مداوم ، در سال 2020 در حدود 1.8 درصد کاهش را شاهد هستیم.   

با وجود تلاطم های جهانی، همه گیری covid-19 لیزینگ تجهیزات انعطاف پذیری قابل توجهی را داشته است. براساس آمار ارائه شده در سه فصل نخست سال 2021 فعالیت های تجاری بهبود یافته و این حجم به سرعت به رشد نزدیک می‌شود و یا توجه به پیش بینی های صورت گرفته، بازگشت به سطح پیش از 2020 را انتظار داریم.

سه منطقه آمریکای شمالی، اروپا و آسیا بیش از 96.5 درصد از حجم عملیات لیزینگ در جهان را به خود اختصاص داده اند.

 

آمریکای شمالی 6.7 درصد ، اروپا 7.5 درصد کاهش جدیدی را تجربه کرده اند و آسیا به واسطه فعالیت چین در بازار های تایوان و کره 13% رشد داشته است.