ولصنم رای مثبت سازمان را گرفت

ولصنم
سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه 100 درصدی شرکت گروه لیزینگ صنعت و معدن از محل سود انباشته را صادر کرد.

افزایش سرمایه صد در صدی شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) از مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال به ۴۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته جهت اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد از شرکت به تأیید سازمان بورس رسید.

متن کامل اطلاعیه را می توانید از اینجا مشاهده نمایید