درآمد لیزینگ صنعت و معدن 18 درصد افزایش یافت

شرکت لیزینگ صنعت و معدن درآمد حاصل از عملیات لیزینگ را برای سال 95 با افزایش 18 درصدی نسبت به سال 94 پیش بینی کرد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، آخرین پیش بینی درآمد سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن برای سال مالی منتهی به 30 آذر 95 اعلام شد.
این شرکت با 2 هزار میلیارد ریال سرمایه برای هر سهم در سال مالی 95 درآمد 246 ریالی پیش بینی کرد که در مقایسه با درآمد هر سهم در سال مالی منتهی به 30 آذر94 با3 درصد همراه شده است.
گفتنی است درآمد سهام شرکت برای سال مالی 95 پیش از این مبلغ 252 ریال اعلام شده بود و شرکت برای سال مالی 94 درآمد 240 ریالی پیش بینی کرده و در عملکرد 9 ماهه منتهی به 31 شهریور 94 با تحقق 171 ریال از این درآمد 72 درصد بودجه را پوشش داده است.
سود خالص این شرکت نیزبرای سال مالی 95 مبلغ 491 میلیارد ریال پیش بینی شده و شرکت در سال گذشته این مبلغ 479د میلیارد ریال بود و بدین ترتیب سود خالص با رشد 2 درصدی پیش بینی شده است.
همچنین درآمد حاصل از عملیات لیزینگ شرکت برای سال 95 با 18 درصد افزایش در مقایسه با سال مالی 94 مبلغ 559 میلیارد ریال پیش بینی شده و شرکت این افزایش را ناشی از پرداخت تسهیلات بیشتر اعلام کرده است.
سود عملیاتی لیزینگ صنعت و معدن هم برای سال 95 با 22 درصد افزایش نسبت به سال مالی 94 مبلغ 486 میلیارد ریال پیش بینی شده و شرکت دلیل این افزایش را ناشی از کاهش هزینه های مالی و افزایش در پرداخت تسویه اعلام کرده است.
بنابراین گزارش شرکت لیزینگ صنعت و معدن که یکی از زیر مجموعه های بانک صنعت و معدن محسوب می شود، در تاریخ 26 بهمن 83 در بورس پذیرفته شده و سهام آن در تالار اصلی بورس مورد معامله قرار می گیرد و بانک صنعت و معدن با در اختیار داشتن بیش از 43 درصد سهام این شرکت سهامدار اصلی آن محسوب می شود.
همچنین آخرین قیمت سهام این شرکت مبلغ 1.254 ریال ثبت شده و نسبت قیمت به درآمد سهام این شرکت 5.23 است. ارزش دفتری سهام شرکت 2.632 ریال بوده و سهام شناور آن 18.87 است.