انتصاب مدیر عامل جدید واسپاری ملت

انتصاب
مدیرعامل جدید واسپاری ملت با حضور مدیران ارشد بانک ملت و اعضا هیئت مدیره معرفی شد

مراسم تودیع جناب آقای دکتر پارساپور و معارفه جناب آقای دکتر قدمی مدیر عامل جدید شرکت واسپاری ملت با حضور مدیران ارشد بانک ملت و اعضاء هیات مدیره برگزار شد.

  این جلسه در روز دوشنبه 15فروردین 1401 با حضور جناب آقای نصر اصفهانی نایب رییس هیات مدیره بانک ملت و مهندس رهنما مدیر عامل هلدینگ  بهساز مشارکت ملت و جناب دکتر کاویانی مدیر امور ناحیه 4 بانک ملت  و رییس هیات مدیره واسپاری ملت و اعضای هیات مدیره در محل شرکت برگزار شد.

در این جلسه آقایان نصر اصفهانی و مهندس رهنما از اقدامات و تلاش های آقای دکتر پارساپور قدردانی و تشکر کرده و برای جناب اقای دکتر قدمی مدیر عامل جدید آرزوی موفقیت در انجام ماموریت های محوله را نمودند.