گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران در اسفند ۱۴۰۰ منتشر شد

رشد قیمت مسکن ترمز برید؟

عداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران در اسفند ماه سال 1400، به 6.8 هزار واحد مسکونی رسيد که نسبت به ماه قبل 19.9 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن 29.6 درصد افزايش نشان می دهد.

 بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود درباره تحولات بازار مسکن پایتخت در اسفند سال 1400 از افزايش 6.2 درصدی متوسط قیمت مسکن در تهران نسبت به ماه قبل خبر داد.

بر اساس این گزارش، در اسفندماه سال 1400 تعداد آپارتمان‌هاي مسکوني معامله شده در شهر تهران به 6.8 هزار واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه قبل 19.9 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن 29.6 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

 همچنین در ماه مورد بررسی، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي شهر تهران حدود 35 ميليون تومان بوده که حاکي از افزايش 6.2 درصدي نسبت به ماه قبل است. همچنين اين رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن معادل 16 درصد افزايش داشته که در مقايسه با رشد نقطه‌به‌نقطه اسفندماه سال 1399 (معادل 93.7 درصد) به مراتب کمتر بوده و مبين کند شدن آهنگ رشد قيمت مسکن در سال 1400 است.

بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران به تفکيک عمر بنا در اسفندماه سال 1400 حاکي از آن است که از مجموع 6834 واحد مسکوني معامله شده، واحدهاي تا 5 سال ساخت با سهم  32.5 درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند. با اين وجود سهم مذکور در مقايسه با اسفندماه سال قبل از آن حدود 5.9 واحد درصد کاهش يافته و در مقابل به سهم واحدهاي با قدمت بالا در گروه‌‌هاي «11 تا 15» و «بيش از 20 » سال ساخت افزوده شده است.

 توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اسفندماه سال 1400 نشان‌دهنده ان است که از ميان مناطق 22گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 14.3 درصدي از کل معاملات، بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه‌نامه را به خود اختصاص داده‌است. همچنين مناطق 10 و 2 به ترتيب با اختصاص سهم‌هاي 9.5 و 9.3 درصدي در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند.

همچنین بررسي شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و کل مناطق شهري در اسفندماه سال 1400 نشان‌دهنده رشد به ترتيب معادل 45.8 و 50.2 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن است. در عین حال،  رشد ماهانه شاخص مزبور در اسفندماه در شهر تهران و کل مناطق شهري به ترتيب معادل 0.4 و 1.2 درصد بوده است.