قرارداد فروش ۷ دستگاه خودروی سنگین در ولغدر

شرکت لیزینگ خودرو غدیر از انعقاد قرارداد فروش اقساطی هفت دستگاه خودوری سنگین به شرکت حمل ونقل بین المللی خبر داد.

شرکت لیزینگ خودرو غدیر از انعقاد قرارداد مهم خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، قرارداد فروش هفت دستگاه خودروی سنگین به صورت اقساطی با نرخ مصوب بانک مرکزی (۲۱ درصد) منعقد شده است.