فروش ویژه محصولات کرمان موتور توسط لیزینگ خودرو مهرآسا

شرکت لیزینگ خودرو مهرآسا یکی از اعضای انجمن ملی لیزینگ ایران شرایط فروش ویژه محصولات کرمان موتور را اعلام کرد.