لیزینگ عملیاتی از سوی بانک مرکزی منع شد

لیزینگ عملیاتی با توجه به فضای فعلی کشور می تواند کمک بزرگی به تولید کننده باشد زیرا سرمایه تولید کننده درگیر دارایی های ثابت نمی شود.

رضا اوحدی درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت: اگر انجمن ملی لیزینگ وشرکت های لیزینگ با شرایط موجودی که درشرایط خودرو وجود دارد پیش بروند مسلما از لحاظ درآمد، سود آوری و حتی عملیات خیلی محدود خواهند شد.

وی،با بیان اینکه شرکت های لیزینگ به سمت فروش لوازم خانگی و سایر صنایع رفته اند،افزود: شرکت متبوع وی درچند سال گذشته  صرفا  روی خودرو کار نکرده و درزمینه ماشین آلات، تجهیزات و حتی تجهیزات پزشکی هم فعالیت زیادی داشته است.

اوحدی، اذعان داشت که اگر شرکت های لیزینگ بخواهند به بخش مسکن ورود کنند با دوتا چالش اساسی روبروهستند یکی در رابطه با مجوز فعالیت این شرکت ها است که بالاترین طول مدت مجوزی که بانک مرکزی به لیزینگ ها می دهد حداکثر 5 سال است و بعد ازآن ممکن است که این مجوز به هردلیلی تمدید نشود البته در سال های اخیر مجوزها یک تا دو ساله شده اند.

وی، تصریح کرد: نرخ سود تسهیلات لیزینگ‌ها مقداری بالاتر از بانک‌ها است و به همین دلیل لیزینگ دراولویت چندم مشتری برای تامین منابع قرارمی‌گیرد و از طرفی هم لیزینگ‌ها بالاترین زمان مدت بازپرداختی که برای تسهیلات خود درنظرمی‌گیرند 5 ساله است زیرا منابع لیزینگ ها محدود است و می خواهند ازاین چرخه عملیات سریعتراستفاده کنند .

مدیرعامل شرکت لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد، با اشاره به محدودیت دیگر شرکت های لیزینگ ، گفت: شرکت ها براساس دستورالعمل بانک مرکزی نمی توانند به یک شخص حقیقی یا حقوقی بیشتر از 5 درصد سرمایه خود تسهیلات بپردازند واگرسرمایه شرکتی 10 میلیارد تومان باشد به یک مشتری می‌تواند تا سقف 500 میلیون تومان پرداخت کند که باتوجه به وضعیت مسکن رقم ناچیزی است.

اوحدی، درپاسخ به اینکه چرا شرکت های لیزینگ به کمک انجمن ملی لیزینگ یک کنسرسیوم تشکیل نمی دهند تا بتوانند به صنایع بزرگی همچون هواپیمایی یا کشتی سازی ورود کنند، گفت: انجمن برای تشکیل کنسرسیوم به این حوزه ورود کرده اما تا کنون هیچ خروجی چشمگیر و ملموسی دیده نشده است.

مدیرعامل شرکت لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد، ضمن بیان اینکه لیزینگ عملیاتی از سوی بانک مرکزی منع شده است، افزود: شاید بانک مرکزی دلایل خود را برای منع این فعالیت داشته باشد زیرا در زمینه بازار دست دوم بوده  و بحث های خاص خود را دارد.

به اعتقاد اوحدی، لیزینگ عملیاتی با توجه به فضای فعلی کشور می تواند کمک بزرگی به تولید کننده باشد این نوع لیزینگ  درکشورهای دیگر فعال است و اصل فعالیت شرکت های لیزینگ در کشورهای دیگر، لیزینگ عملیاتی است .

مدیرعامل شرکت لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد، در پاسخ به اینکه چرا صنعت لیزینگ وارد حوزه های تامین مالی بازار سرمایه نمی شود، گفت: یکی از دلایل آن عدم شناخت مدیران این حوزه از بازار سرمایه است و دیگری هم  اینکه ساده ترین کار برای تامین مالی گرفتن تسهیلات از بانک است که این سهولت باعث می شود که به عنوان اولین گزینه به سراغ بانک بروند.

اوحدی، اظهارکرد: فضای لیزینگ به دلیل یکسری افراد سودجو در بازار، در دیدگاه عموم جامعه تخریب شده و این فضا منجر به عدم استقبال صنعت بیمه از این صنعت به عنوان منبع سرمایه گذاری شده است.

وی، ادامه داد: این فضا باعث شده که صنعت بیمه برای ورود به این صنعت مایل نباشد چون آنها هم باید برای سرمایه گذاری سهامداران خود را توجیه کنند و شاید این فضا برای آنها بازدارنده باشد که منابع خود را به شرکت های لیزینگ بسپارند.

 

منبع: چابک آنلاین