مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ اقتصاد نوین برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ اقتصاد نوین با حضور سهامداران، مدیر محترم سرمایه‌گذاری و امور شرکت های بانک و اعضای هیات مدیره، در روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه در محل بانک اقتصاد نوین برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ اقتصاد نوین با حضور سهامداران، مدیر محترم سرمایه‌گذاری و امور شرکت های بانک و اعضای هیات مدیره، در روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه در محل بانک اقتصاد نوین برگزار شد. در این جلسه، پس از قرائت گزارش جامع عملکرد توسط ایمان فرجام‌نیا، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت و گزارش حسابرس و بازرس قانونی، صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به تصویب مجمع رسید. به گزارش روابط عمومی شرکت لیزینگ، فرجام‌نیا در گزارش خود به اهم فعالیت ها و دستاوردهای شرکت، شامل رشد تسهیلات اعطایی به میزان ۳۳ درصد، در عین کاهش مطالبات سررسید شده به میزان ۳۱ درصد نسبت به سال گذشته و رشد ۱۳ درصدی سودآوری اشاره کرد. شایان ذکر است در سال ۱۴۰۰، مجوز فعالیت شرکت لیزینگ اقتصاد نوین، بدون بند توصیه ای از سوی بازرس بانک مرکزی تمدید شد.