شرایط اعطای تسهیلات خودروهای سبک کارکرده از سوی لیزینگ رایان سایپا

شرایط اعطای تسهیلات خودروهای سبک کارکرده از سوی لیزینگ رایان سایپا اعلام شد


 1- حداکثر عمر خودرو 7 سال و حداکثر کارکرد خودرو 100.000 کیلومتر

2- حداکثر میزان اعطای تسهیلات 70 % ارزش کارشناسی خودرو.

3- مدت بازپرداخت اقساط خودروهای سواری کارکرده حداکثر 36 ماه و دریافت اقساط بصورت چک خواهد بود.

4- کارشناسی خودرو و هزینه های شماره گذاری برعهده مشتری می باشد.

5- اسناد خودروها متناسب با نوع قرارداد )فروش اقساطی/ اجاره به شرط تملیک( تنظیم میگردد.

6- صدور بیمه نامه بدنه به ذینفعی شرکت لیزینگ رایان سایپا صادر می گردد.

7- اعتبارسنجی متقاضی و ضامن/ ضامنین

 مدارک مورد نیاز :

 

1- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی خریدار/ ضامن/ ضامنین

2- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی صاحب چک ) درصورت ارائه چک توسط شخص ثالث(

3- مدارک احراز محل سکونت خریدار/ ضامن / ضامنین

4- گردش حساب سه ماهه آخر ممهور به مهر بانک

5- ارائه سند و شناسنامه مالکیت خودرو

6- ارائه گزارش کارشناس رسمی دادگستری همراه با اعلام قیمت خودرو

7- ارائه فرم ثنا جهت متقاضی/ صادر کننده چک/ ضامن/ضامنین

 

 جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت رایان سایپا به نشانی    WWW.RAYANSAIPA.COMمراجعه و

یا با شماره تلفن هاي 23053530 و 23053205 و تماس حاصل فرمایید.