بهمن لیزینگ سال 1400 را چگونه پشت سر گذاشت

شرکت بهمن لیزینگ در 12 ماه منتهی به اسفند برای هر سهم 1851 ریال سود محقق کرد.

شرکت بهمن لیزینگ در 12 ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم 1851 ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 72 درصدی داشته است.

 

سود ناخالص با افزایش 23 درصدی به 130 میلیارد تومان و سود خالص به 148 میلیارد تومان رسید.