انتصاب مدیر عامل شرکت لیزینگ شهر

امان اله
مهدی امان اله با موافقت اعضای هیأت مدیره لیزینگ شهر به عنوان مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره منصوب شد.

با تصویب اعضای هیأت مدیره شرکت لیزینگ شهر، مهدی امان اله به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره این شرکت منصوب گردید.

وی پیش از این در سمت های سرپرست و عضو موظف هیأت مدیره، مدیریت فروش و بازاریابی در شرکت لیزینگ شهر فعالیت داشته است.

امان اله مدرس دانشگاه در رشته های مدیریت بازرگانی و کسب و کار می باشد. وی سوابق اجرایی متعددی را نیز در کارنامه خود دارد.