معرفی شرکت واسپاری کرمان موتور

کرمان موتور
به عنوان تنها شركت ليزينگ مجموعه گروه صنايع خودروسازي كرمان و طي مراحل قانوني نام شركت در خرداد 1401 از "ليزينگ خودرو مهرآسا " به " واسپاري كرمان موتور" تغيير يافته است.

شركت واسپاري كرمان موتور در تاريخ 1384/03/10 به صورت شركت با مسئوليت محدود و با نام ليزينگ خودرو مهرآسا تاسيس و طي شماره 247587 و شناسه ملي 10102882030 در اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري تهران به ثبت رسيده است.

در ادامه با تغيير نوع شركت به سهامي خاص موفق به اخذ مجوز فعاليت از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گرديده است.

به منظور معرفي شركت به عنوان تنها شركت ليزينگ مجموعه گروه صنايع خودروسازي كرمان و طي مراحل قانوني نام شركت در خرداد 1401 از "ليزينگ خودرو مهرآسا " به " واسپاري كرمان موتور" تغيير يافته است.

موضوع فعاليت شركت عبارت از تامين مالي مشتري از طريق تهيه كالا اعم از منقول و غير منقول توسط شركت و واگذاري آن به مشتريان در قالب قراردادهاي اجاره به شرط تمليك و يا فروش اقساطي درچارچوب قوانين عمليات بانكي بدون ربا مي­باشد.

 ساختارسهامداري شركت را در حال حاضر مجموعه اي از شركتهاي گروه، شامل صنايع خودروسازي كرمان،كرمان موتور،گروه اقتصادي كرمان خودرو ، آرمان موتور ارگ و خدمات تجارت بم خودرو تشكيل داده است.

مركز اصلي شركت واقع در تهران، سعادت آباد،خيابان صرافهاي شمالي، خيابان نوزدهم شمالي، پلاك 21 طبقات پنجم و ششم مي­باشد.

بنابر آخرين صورتهاي مالي انتشاريافته,شركت در پايان سال مالي 1400 از جمع دارائيهايي بالغ بر  1400 ميليارد ريال برخوردار بوده و افزايش سرمايه شركت به مبلغ يك هزار ميليارد ريال در شرف انجام مي­باشد.

امكان استفاده از خدمات واسپاري (ليزينگ) در خصوص كليه خودروهاي توليدي شركت هاي گروه بالاخص كرمان موتور در اين شركت همواره فراهم بوده وبا درنظر گرفتن مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و لزوم رعايت كليه دستورالعملها و بخشنامه هاي ابلاغي آن مجموعه ، عمليات شركت كاملا منطبق بر اين الزامات قانوني و قابل ارائه به مشتريان پس از اعتبارسنجي مناسب تعريف گرديده و درحال اجرا مي باشد.

ادرس سايت: www.kmc-leasing.com

آدرس اينستاگرام:kermanmotor.leasing

تلفن: 8-44998204