مجمع عمومی عادی سالیانه واسپاری ملت برگزار شد

افزایش حدود 300 درصدی در فروش 3 ماهه اول سال 1401 شرکت واسپاری ملت

ولملت
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت واسپاری ملت برای عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰.۱۲.۲۹ با حضور 75 درصدی سهامداران در محل سالن اجتماعات شرکت بیمه ما برگزار گردید.

در این جلسه که با ریاست دکتر صمدی عضو هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت برگزار گردید، ابتدا گزارشی از عملکرد سال مالی 1400 ارائه گردید که براساس گزارش مذکور، 96% درآمد عملیاتی شرکت نسبت به بودجه محقق گردید. همچنین سود خالص شرکت به مبلغ 428 میلیارد ریال با رشد 16.7 درصدی نسبت به عملکرد سال گذشته و 6 درصد نسبت به پیش بینی بودجه محقق گردید.

شرکت در دوره 3 ماهه اول در راستای افزایش سودآوری با توسعه فعالیت توانسته است حدود 300 درصد در عملکرد فروش 3 ماهه اول نسبت به دوره مشابه سال گذشته محقق نماید و با توجه به پیش بینی رشد حدود 19درصدی سود خالص در بودجه سال 1401 نسبت به عملکرد سال 1400، انتظار رشد فعالیت و تحقق سودآوری مطلوب در عملکرد سال جاری وجود دارد.

ضمنا افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 800 میلیارد ریال به 1،500 میلیارد ریال در حال طی مراحل نهایی بوده و دکتر مهدی قدمی مدیرعامل شرکت بر پیگیری و نهائی سازی افزایش سرمایه شرکت و رشد فروش و میزان تسهیلات اعطائی تاکید نمودند.