ولغدر مجوز افزایش سرمایه گرفت

ولغدر
شرکت لیزینگ خودرو غدیر، مجوز افزایش سرمایه 183 درصدی را از سازمان بورس و بانک مرکزی گرفت و آماده برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده شد.

به گزارش روابط عمومی لیزینگ خودروغدیر، این شرکت مجوز افزایش سرمایه 183 درصدی را از محل سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها گرفت و آماده برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شد.

براین اساس،«ولغدر»سرمایه کنونی را از ۵۳۰ به 1500 میلیارد ریال افزایش می دهد. 

گفتنی است افزایش سرمایه کنونی به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت در راستای توسعه فعالیت ها صورت می گیرد. این افزایش سرمایه، در اجرای مفاد تبصره دو ماده 161 اصلاحیه قانون تجارت و تبصره‌ های ذیل آن،از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سود انباشته محقق شده است.