آنچه در صد و نهمین جلسه‌ی هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ مطرح شد

جلسه 109
صد و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران روز یک شنبه 23 مرداد‌ماه از ساعت 15 تا 17 با حضور تمامی اعضای هیئت مدیره در محل انجمن تشکیل شد.

صد و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران روز یک شنبه 23 مرداد‌ماه  از ساعت 15 تا 17 با حضور تمامی اعضای هیئت مدیره در محل انجمن تشکیل شد. اهم موارد مورد بررسی در این جلسه به شرح زیر است:

طرح و بررسی پروژه‌های در دست انجام انجمن از جمله تهیه گزارش عملکرد صنعت و کتاب جهانی لیزینگ، انجام پیگیری های لازم در خصوص فک رهن خودرو های لیزینگی، گزارش جلسات دبیر کل و رئیس هیئت مدیره با مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی بانک مرکزی و مدیریت خدمات و منابع پلیس راهور، درج بنر تبلیغاتی شرکت های متقاضی که فعالیت مرتبط با صنعت لیزینگ دارند بر روی سایت در راستای برنامه های درآمد زایی انجمن از جمله موارد مطروحه و مورد رسیدگی در این جلسه بودند.

در این جلسه به منظور جلوگیری از پراکندگی و ایجاد نظم یکپارچه در امور اجرایی انجمن،بررسی و ارزیابی و تهیه گزارش از موارد مطروحه، تصمیم سازی برای هیأت مدیره و ... تشکیل و آغاز به کار هر چه سریع تر کمیته ی عالی بهبود سیستم ها و روش های صنعت لیزینگ که کارگروه‌های تخصصی به تفکیک موضوعات مورد رسیدگی انجمن در زیر مجموعه کمیته مذکور فعال خواهند بود از دیگر مصوبات این جلسه بود. همچنن تدوین برنامه راهبردی کمیته و بررسی عملکرد و برنامه های هر یک از کارگروه های زیر مجموعه آن در دستور کار قرار گرفت.