معرفی عضو جدید انجمن ملی لیزینگ ایران

واسپاری کیان
شرکت واسپاری کیان به شماره ملی 14011140150 و شماره مجوز 75256 مورخ1401/03/28 از بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز نمود.

واسپاری کیان به محض دریافت مجوز به عضویت انجمن درآمده و مدیران شرکت اولین اقدام راهبردی خود را پیوستن به  انجمن ملی لیزینگ ایران اعلام کردند.

انجمن ملی لیزینگ ایران با هدف جذب اعضا و بستر سازی مناسب جهت تعاملات پیوسته‌ی هر یک از شرکتها با یکدیگر به عنوان حلقه‌ی ارتباطی با نهادهای ناظر از حضور و مشارکت شرکتهای فعال در این صنعت استقبال می نماید و به تقابل شرکتها با عضویت در انجمن نیز به آخرین اخبار، دستورالعمل‌ها و اطلاعات از نهادهای ذی ربط ، شرکت در سمینار ها و کنفرانس ها، حضور در شبکه روابط گسترده تر و به تبع عملکرد بهتر دسترسی خواهند داشت.