گزارش صد و یازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن

یکصد و یازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران روز یکشنبه مورخ 1401/06/20 از ساعت 15 الی 18 با حضور اعضا در محل انجمن برگزار گردید.

در ابتدای جلسه دبیر کل گزارشی از فعالیت‌های انجام شده در رابطه با پروژه‌های در دست اجرای انجمن ارائه دادند.

در ادامه اعضای جلسه در مورد گسترش فعالیت‌های انجمن به منظور توسعه‌ی تبادل نظر، دریافت راهکارهای کارشناسانه، ایجاد وحدت رویه در مسیرفعالیت صنعت به بحث و گفت و‌گو پرداختند و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شد.

 هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران به منظور توسعه ابزارهای تامین مالی لیزینگ ها طرح پیشنهادی تاسیس صندوق سرمایه گذاری خصوصی واسپاری برای صنعت لیزینگ را مورد بررسی قرار دادند و پیگیری این امر در دستور کار انجمن قرار گرفت.

هماهنگی و برگزاری جلسه مشترک با معاونت نظارتی بانک مرکزی‌ و اعضای هیئت مدیره انجمن از دیگر نتایج این نشست بود. 

از سرگیری‌ فعالیت کارگروه‌های انجمن به منظور رسیدگی هر چه بهتر و موثر تر در رابطه با موضوعات جاری و مورد رسیدگی انجمن با اعضا و روسای جدید که هریک بنا بر تخصص و تجربیاتشان انتخاب شده اند از دیگر مصوبات این جلسه بود.
این کارگروه ها با عناوین و موضوعاتی از قبیل: مدیریت مالی ، مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی- مدیریت حقوقی ، دعاوی و وصول مطالبات - فروش و عملیات لیزینگ - توسعه شیوه های نوین تامین مالی در صنعت - راهبردی ارتباط و تعامل با بانک مرکزی- فناوری اطلاعات و آینده پژوهی به فعالیت خواهند پرداخت  که برگزاری نشست ها  و معرفی اعضای هر یک از آن ها متعقبا اطلاع رسانی خواهد شد.