آنچه در جلسه دوم کارگروه فروش و عملیات لیزینگ مطرح شد

فروش و. عملیات
دومین جلسه کارگروه تخصصی فروش وعملیات در محل شرکت لیزینگ رایان سایپا با حضور اعضا و نمایندگان شرکت ها تشکیل و برگزار گردید.

در ابتدای جلسه احمد فتاح پور عضو هیئت مدیره انجمن لیزینگ گزارشی از موضوعات مطروحه درجلسه اول ارائه نمود و بر پیگیری موضوعات مورد بحث تا تحقق نتیجه مورد نظر کارگروه تاکید داشت.

در ادامه دستورات جلسه حاضر به شرح ذیل برای حاضرین طرح و به بحث گذاشته شد:

  •  شماره گذاری (مجوز شماره گزاری، تمدید، ترهین، تملیک و فک رهن)‌؛
  • کارشناسی اموال منقول و غیر منقول و هزینه‌های مرتبط

اصغر زارع نژاد دبیر کل انجمن لیزینگ توضیحاتی بر پیشینه روند اقدامات انجام شده فی مابین انجمن لیزینگ با راهور ناجا، شرکت های خودرو ساز و بنیاد تعاون ناجا جهت اخذ مجوز شماره گذاری برای شرکت های لیزینگ به منظور تملیک و ترهین انواع خودروهای واگذاری به متقاضیان و تسهیلات گیرندگان از طریق باجه های شماره گذاری مستقر درخودروسازها و مراکز تعویض پلاک داشتند و دیدگاه و نظرات خویش را جهت بهبود هرچه بیشتر توافق به دست آمده اعلام و از اعضای کارگروه درخواست نمودند به منظور یکپارچگی و انسجام نقشه راه شرکت های لیزینگ، دراین مهم با انجمن هماهنگ و همگام باشند.

دیگر اعضای کار گروه نیز هریک به طرح دیدگاه خود و بیان مشکلات و معایب قراردادهای فی مابین با بنیاد تعاون ناجا جهت استفاده از خدمات راهور در تشریفات شماره گذاری خودروهای واگذاری به متقاضیان خود پرداختند.

بروز برخی از مشکلات حقوقی و مالی برای شرکت‌های لیزینگ به دلیل عدم انتخاب صحیح کارشناس مربوطه و یا تحمیل هزینه های بالای کارشناسی به شرکت های عضو و یا ذینفعان ایشان، انجمن لیزینگ را برآن داشت که این مهم در دستور برنامه های کارگروه فروش و عملیات لیزینگ قرارگرفته تا با همفکری اعضاء راهکاری مناسب را جهت کاهش ریسک های موجود و هزینه های مربوطه پیش روی شرکت های لیزینگ عضو انجمن قرار دهند.