آخرین آمار دارایی های مالی

در مدت مشابه، تجارت جدید تأمین مالی تجهیزات تجاری و تجارت جدید تأمین مالی خودروهای تجاری به ترتیب 13 درصد و 11 درصد رشد کردند.

ارقام جدید منتشر شده توسط انجمن مالی و لیزینگ ("FLA") نشان می دهد که کل کسب و کار جدید دارایی های مالی (عمدتاً اجاره و خرید اجاره) در اکتبر 2022 در مقایسه با ماه مشابه در سال( 2021) 17 درصد رشد داشته است. در ده ماه منتهی به اکتبر 2022 ، کسب و کار جدید 5 درصد بیشتر از مدت مشابه در سال 2021 بود.

بخش مالی کارخانه و ماشین آلات تجارت جدید را در اکتبر 23 درصد در مقایسه با ماه مشابه در سال 2021 گزارش کرد. در مدت مشابه، تجارت جدید تأمین مالی تجهیزات تجاری و تجارت جدید تأمین مالی خودروهای تجاری به ترتیب 13 درصد و 11 درصد رشد کردند.

جرالدین کیلکلی، مدیر تحقیقات و اقتصاددان ارشد در FLA، گفت: «در ماه اکتبر، بازار مالی دارایی قوی‌ترین نرخ رشد کسب‌وکار جدید خود را از ژوئن 2021 گزارش کرد، و وام‌دهی جدید به شرکت‌های کوچک و متوسط ​​با نرخی دو رقمی افزایش یافت. ما انتظار داریم که کسب و کار جدید تامین مالی دارایی در کل سال 2022 به 32.5 میلیارد پوند برسد، 4 درصد بیشتر از سال 2021، اما 9 درصد کمتر از سال 2019 که تا حد زیادی نشان دهنده کمبود دارایی برای تامین مالی است.

علیرغم چشم انداز چالش برانگیز تقاضا در سال آینده، کسب و کارها متعهد به سرمایه گذاری در تجهیزات و ماشین آلات با مصرف انرژی هستند.

«تقاضای مالی برای حمایت از سرمایه‌گذاری حیاتی کسب‌وکار همراه با کاهش تدریجی کمبود عرضه، باید از حجم کسب‌وکار جدید تأمین مالی دارایی در دوازده ماه آینده حمایت کند.»