دلایل رشد قیمت ولغدر

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت لیزینگ خودرو غدیر به مواردی که موجب اثر گذاری در قیمت سهام این شرکت شده است اشاره کرد.

مرتضی ادیبی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت لیزینگ خودرو غدیر به مواردی که موجب اثر گذاری در قیمت سهام این شرکت شده است اشاره کرد.

وی افزایش سرمایه ثبت شده از محل تجدید ارزیابی و سود انباشته به میزان ۱۸۳ درصد در ۱ آبان ماه ۱۴۰۱ را به عنوان اولین مورد مطرح کرد.

ادیبی در ادامه افزود: افزایش ۲۴۱ درصدی میزان تسهیلات اعطایی در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ نسبت به سال مالی قبل از دیگر مواردی است که باید در نظر گرفته شود.

وی همچنین افزایش ۸۵ درصدی درآمد‌های عملیاتی ابزاری در گزارش ماهانه آذر ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل را به عنوان موردی دیگر مد نظر خود قرار داد.

وی تصریح کرد:روند رو به رشد بازار طی روز‌های گذشته و نوسان قیمت سهام شرکت که ناشی از عرضه و تقاضا در بازار و تحلیل و تصمیم سرمایه گذاران بوده است مواردی هستند که باید در نظر گرفته شوند.