استخدام رئیس بودجه گزارشات در شرکت لیزینگ گردشگری

شرکت لیزینگ گردشگری جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.