تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران

انتصاب مهدی بسحاق به عنوان دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران

دبیر کل
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسه 116 ام هیأت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران، مهدی بسحاق به اتفاق آرای هیئت مدیره به عنوان دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران انتخاب گردید.

در صد و شانزدهمین جلسه هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران، ضمن موافقت با استعفای اصغر زارع نژاد، اعضای هیات مدیره به اتفاق آرا مهدی بسحاق را به عنوان دبیر کل انجمن انتخاب نمود.

مهدی بسحاق دارای مدرک دکترای حسابداری است. وی کارشناس رسمی دادگستری و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می‌باشد.  بسحاق سابقه فعالیت در هیات مدیره شرکت‌های مختلف به صورت موظف و غیر موظف از جمله شرکت های واسپاری و همچنین تدریس در دانشگاه های مختلف را در کارنامه‌ی حرفه ای خود دارد.


هیئت مدیره انجمن ضمن قدردانی از زحمات بی شائبه و خستگی ناپذیر اصغر زارع نژاد دبیر کل پیشین انجمن ملی لیزینگ ایران، آرزوی موفقیت برای دبیر کل جدید دارد.

همچنین در این جلسه هیئت مدیره به اتفاق آراء آقای دکتر روح اله جراحی را به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای دکتر احمد فتاح‌پور را در سمت نایب رئیس انتخاب نمودند.