دیدار اعضای هیئت مدیره انجمن با مدیران بانک مرکزی

اعضای هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ در نشست های جداگانه با مدیران بانک مرکزی دیدار و گفت و گو داشتند.

ابوذر سروش معاون نظارتی بانک مرکزی ج.ا.ا  با اعضای هیئت مدیره انجمن دیدار کرد که در این نشست، دو طرف پیرامون مسائل و موضوعات مختلف در ارتباط با صنعت لیزینگ، بحث و تبادل نظرداشتند.

در ابتدای دیدار هیئت مدیره انجمن در سخنانی به اقدامات انجام شده در این انجمن در راستای رشد و توسعه صنعت لیزینگ و همچنین برنامه ریزی های صورت گرفته با هدف ارتقای نقش انجمن در جامعه لیزینگ و بهره برداری از حمایتگری نهادی ناظر، همچون بانک مرکزی در این راه اشاره نمودند و توضیحات کاملی را بیان داشتند.

در ادامه ابوذر سروش نیز ضمن اشاره به ظرفیت‌های بالای این صنعت در اقتصادکشور، بر ضرورت تعاملات یکدست‌تر هر یک از شرکت‌های لیزینگ با انجمن و به تقابل انتقال موانع و مشکلات شرکت‌ها به نهادهای ناظر از سوی انجمن به منظور حفظ یکپارچگی و تسریع در رسیدگی چالش‌ها تاکید داشت.

مباحثی از قبیل اعتبارسنجی و اصلاح دستورالعمل اجرایی شرکت‌های لیزینگ با هدف حفظ منافع هر یک از شرکت‌ها از دیگر موضوعات مطروحه در این نشست بود.

اعضای هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران با حمیدرضا غنی آبادی مدیری کل مقرارت، مجوزهای بانکی بانک مرکزی نیز دیدار و تبادل نظر داشتند.

اين نشست در راستاي تشكيل جلسات مستمر به منظور طرح بعضي موضوعات و مشكلات  موجود در صنعت لیزینگ، بهبود و يا تسهيل در فرآيندهاي صدور مجوز‌، ايجاد ظرفيت براي استفاده از ساير اشكال ليزينگ از جمله ليزينگ عملياتي تشكيل گرديد.

تشكيل جلسات به منظور نيل به موارد فوق مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد به صورت متناوب اين جلسات برگزار گردد.

در این نشست همچنین هر یک از اعضا  نیز در سخنانی به بیان نظرات، دیدگاه‌ها و هم‌چنین اقدامات صورت گرفته در بخش‌های مختلف نیز پرداختند.