نشست مشترک انجمن ملی لیزینگ و مرکز پژوهش های دانشگاه تهران

نشست مشترک انجمن ملی لیزینگ ایران و مرکز پژوهش‌های دانشگاه تهران باهدف بررسی روند رشد و توسعه صنعت لیزینگ در ایرانو تاکید بر ضرورت تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز جهت ارتقا و بهبود صنعت لیزینگ برگزار شد.

در این جلسه که در محل شرکت واسپاری فرتاک برگزار شد، اعضای انجمن ملی لیزینگ ایران با تحلیل و بررسی چالش‌ها و مسائل مرتبط با صنعت لیزینگ، با دکتر ماجد رئیس مرکز پژوهش‌های دانشگاه تهران گفتگو و تبادل نظر کردند.

به طور خلاصه، موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت عبارت بودند از:

 

  • شناسایی چالش‌های موجود در صنعت لیزینگ در حوزه تامین مالی و مطرح کردن راه‌حل‌هایی برای آن‌ها از طریق برپایی سمینار آموزشی مشترک با حضور مدیران عامل لیزینگ
  • مطالعه تجربیات بین‌المللی در زمینه لیزینگ و بررسی امکانات و فرصت‌های همکاری با دیگر کشورها
  • بحث و تبادل نظر در مورد تأثیر تغییرات قوانین و مقررات بر عملکرد صنعت لیزینگ در ایران و تدوین قانون عملیات لیزینگ
  • تدوین سند استراتژیک و راه اندازی کُر لیزینگ Core Leasing

 

در پایان جلسه، اعضای انجمن لیزینگ ومرکز پژوهش های دانشگاه تهران، به منظور تحقق اهداف مشترک، با همکاری و هماهنگی دائمی، به انجام اقدامات مشترک خواهند پرداخت.