بررسی عملکرد صنعت لیزینگ در اروپا در سال 2022

این گزارش از نظر پوشش جغرافیایی و پوشش دارایی به طور کلی نماینده بازار اروپا است. نمونه شرکت‏هاي انتخاب شده در اين گزارش، سهم قابل توجهی از کل بازار لیزینگ اروپا را نشان می دهد.

*تهیه و تنظیم: شرکت لیزینگ پاسارگاد

Leaseurope، فدراسیون اروپایی اتحادیه‌های شرکت‌های لیزینگ، سازمانی است مشتمل از 46 انجمن ملی از بانک‌ها و شرکت‏هاي ليزينگ در سراسر اروپا که ماموریت آن نمایندگی و ارتقای منافع اعضای خود به عنوان صدای متخصص صنعت لیزینگ در اروپا است.

Leaseurope منبع اصلی اطلاعات در مورد لیزینگ اروپا و بازارهای اجاره خودرو است.

 

درباره شاخص Leaseurope

اين گزارش پس از اخذ اطلاعات مالي شرکت‏ها، توسط Leaseurope تهيه شده است. هدف از Index Leaseurope ارائه اطلاعات به موقع و منظم در مورد لیزینگ اروپا و بازار اجازه خودرو است. این تنها نظرسنجی است که آماری را در مورد معیارهای حجم کسب و کار و ایجاد ارزش در سطح اروپا گزارش می دهد. این گزارش درآمد عملیاتی، مخارج عملیاتی، سود و زيان، سود قبل از مالیات، دارایی های موزون ریسک، پرتفوی دارایی های اجاره ای و حجم کسب و کار جدید را برای هر سه ماه ارايه مي‏نمايد.

 

این گزارش از نظر پوشش جغرافیایی و پوشش دارایی به طور کلی نماینده بازار اروپا است. نمونه شرکت‏هاي انتخاب شده در اين گزارش، سهم قابل توجهی از کل بازار لیزینگ اروپا را نشان می دهد.

 

این نظرسنجی روند شاخص های کلیدی عملکرد را در سطح اروپا دنبال می کند. نتایج تنها به صورت انبوده ارائه شده است و هیچ استنتاجی در مورد عملکرد هیچ یک از شرکت ها براساس این داده های کل نمی توان انجام داد.

ارقام تلفیقی برای کل فعالیت های شرکت های شرکت کننده گزارش شده است. اروپا در گسترده ترین معنای اتحادیه اروپا+ EFTA + کشورهای دیگر مانند بریتانیا، ترکیه، اوکراین، روسیه، صربستان، کرواسی و غیره تعریف می شود.

اصطلاح " لیزینگ" در معنای وسیع آن استفاده می شود، که شامل خرید اجاره، مالی و لیزینگ عملیاتی می شود که شامل اجاره بلند مدت می شود. لیزینگ بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS16) تعریف می شود.

 

بررسي شاخص ها:

شاخص Leaseurope یک نظرسنجی منحصر به فرد است که شاخص های عملکرد کلیدی تعدادي از 120 شرکت لیزینگ اروپایی را به صورت فصلی دنبال می کند. گزارش سال 2022، چهل و هفتمین نسخه از این گزارش است.

در این گزارش تمامی نسبت های میانگین موزون در سه ماهه چهارم 2022 نسبت به مدت مشابه سال قبل، به استثنای نسبت هزینه/درآمد، به تقویت خود ادامه دادند. با حذف برخی از مقادیر دورافتاده بزرگ، روند نسبت های متوسط تصویر معکوس را برای شرکتهاي معمولی در نمونه نشان داد، با همه شاخص های کلیدی عملکرد در سه ماهه چهارم سال 2022 به صورت سالانه ، همه نسبت های متوسط در سال 2022 بهبود یافتند.

مجموع حجم عملیات لیزینگ جدید گزارش شده در سه ماهه چهارم 2022 توسط این شرکت ها نسبت به سه  ماهه مشابه سال قبل 10/9 درصد افزایش داشته است. کل سال 2022 افزایش 3/6 درصدی را تجربه کرد و بیش از 107 میلیارد یورو در تجارت جدید انجام شد.

سود و سود کل قبل از کسر مالیات در سال 2022 نسبت به سال 2021 بهبود یافته و 32/8 درصد رشد داشته است. این تا حد زیادی نتیجه عملکرد قوی در نیمه اول سال بود که در آن رشد بیش از 40 درصد افزایش یافت. در نتیجه، میانگین موزون سودآوری برای سال 2022 از 45/7 درصد در سال 2021 به 48/5 درصد در سال 2022 رسیده است.

درآمد، هزینه و هزینه/ درآمد عملیاتی در سه ماهه آخر سال 2022 نسبت به مدت مشابه در سال 2021 به میزان 14/8 درصد افزایش یافت. در حالی که هزینه های عملیاتی در این دوره به میزان کمتری افزایش یافت و 7/4 درصد افزایش یافت، میانگین موزون هزینه/نسبت درآمد از 47/0 درصد در سه ماهه چهارم 2021 به 48/0 درصد در سه ماهه چهارم 2022 بدتر شد. کل سال 2021 روند مشابهی داشت، با رشد درآمد 18/7 درصدی بیش از افزایش هزینه های 8/2 درصدی، این منجر به کاهش متوسط نسبت هزینه به درآمد شد و به سطح مشابه %46/1 برای سال 2022رسید.

میانگین هزینه سالانه ریسک از 0/31 درصد در سه ماهه چهارم سال 2021 به 0/22 درصد در مدت مشابه سال 2022 افزایش یافت. در کل سال 2022 در حالی که میانگین موزون هزینه ریسک 2 واحد درصد بهبود یافت، نسبت میانه 1 درصد بدتر شد و به سطح 0/2 درصد رسید.

شاخص های RoA و RoE میانگین وزنی RoA  وRoE1 در ساه ماهه چهارم 2022 نسبت به سه ماهه چهارم 2021 عملکرد بهتری داشتند و به ترتیب به %2/6 و %33/1 رسیدند. به طور مشابه، هر دو نسبت در کل سال 2022 بهبودهایی را تجربه کردند، با %2/7 RoA و %34/5 RoE مارکوچی ساندرو، مدیر مالی شرکت آلبا لیزینگ اظهار داشت: "علیرغم عملکرد نسبتا قوی در سه ماهه چهارم، سال 2022یک سال چالش برانگیز بوده است. عدم قطعیت اقتصاد کلان، افزایش قیمت انرژی و مشکلات زنجیره تامین منجر به افزایش هزینه های عملیاتی برای کسب و کار لیزنگ اروپایی شده است.

بدون در نظر گرفتن این نظرات، اجاره دهندگان اروپایی موفق به گسترش درآمد و سبد سهام خود شدند. در حالی که عدم اطمینان تا حدودی کاهش یافته است و تورم تعدیل می شود، اما همچنان بالا باقی می مانند و تاثیر سخت گیری سیاست های پولی بر سرمایه گذاری تجاری تاثیر می گذارد.

بنابراین برای اجاره دهندگان اروپایی ضروری است که نقاط قوت داخلی خود را به حداکثر برسانند و به حمایت از کسب و کارهای اروپایی، به ویژه شرکت های کوچک و متوسط، در دوران سخت بحران های انرژی و آب و هوا ادامه دهند.

جدول 1: داده های کل سه ماهه اول تا سه ماهه چهارم 2022

 

جدول 2 : داده های کل سالانه از 2019 الی 2022

 

جدول 3: نسبت های میانگین وزنی 5 / 2022 - 2021

 

جدول 4: نسبت های میانه  2022 - 2021