آنچه در جلسه کارگروه حقوقی انجمن مطرح شد

جلسه کارگروه حقوقی با حضور اعضا و متخصصان مربوطه در محل شرکت واسپاری آباد مسکن برگزار شد و موضوع مجوز فعالیت لیزینگ از منظر حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

جلسه کارگروه حقوقی با حضور اعضا و متخصصان مربوطه در محل شرکت واسپاری آباد مسکن برگزار شد و موضوع مجوز فعالیت لیزینگ از منظر حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه موارد زیر بررسی شدند:

  1. قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز فعالیت لیزینگ در حوزه های مختلف مورد بررسی قرار گرفتند.
  2. نکات مهم و الزامات قانونی برای درخواست و صدور مجوز انواع لیزینگ بحث شد.
  3. مراحل و فرایند صدور مجوز لیزینگ به تفصیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
  4. اطلاعات و مستندات مورد نیاز برای درخواست مجوز لیزینگ بررسی شدند.
  5. اهمیت رعایت قوانین و مقررات مربوط به لیزینگ در حفظ حقوق و تضمین امنیت برای طرفین معامله مورد تاکید قرار گرفت.

 

هریک از شرکت های فعال در صنعت بسته به نیاز و تقاضای بازار، می‌توانند در حوزه‌های دیگری نیز فعالیت کنند از اینرو در پایان جلسه، توصیه شد که درخواست صدور مجوز فعالیت لیزینگ توسط متقاضیان، با رعایت کامل قوانین و مقررات ذی ربط و تهیه و ارائه مستندات و اطلاعات لازم، به دستگاه ناظر ارائه شود.