آشنایی با پایتخت صنعت لیزینگ هواپیماها در جهان

حدود ۵۵ درصد از ناوگان هوایی شرکت های هواپیمایی جهان از طریق لیزینگ تامین می شود و مهم تر از کسب و کار هوانوردی برای شرکت های هواپیمایی، « مدیریت نقدینگی و ریسک » است که تمام عزت نفس سازمانی آنهاست.

در حالیکه دنیای بین الملل شبیه جامعه اطراف ما از طریق تقسیم کار و حفظ روابط پیوسته و متقابل در جهت توسعه به پیش می رود، ما هنوز در پایه ای ترین و بدیهی ترین مفاهیم بین الملل به اجماع نظری و عملی نرسیده ایم و آنها را بر اساس عقل منفصله و انتزاعی خود از جهان، سیاسی یا امنیتی تفسیر می کنیم و مفهوم لیزینگ برآمده از عقل کانتی را به اجاره مکاسب برآمده از عقل نقلی و فلسفه های کهکشانی ذهنی خودمان فرو می کاهیم و این چنین واژه های دقیق بین المللی را در زمین ایران ذبح شرعی و ابتر می نماییم.

کشور ایرلند در طی ۵۰ سال گذشته‌، با فراهم آوردن بهترین شرایط قانونی‌، قضایی‌، مالی و به ویژه مالیاتی‌، تمام بازیگران برتر صنعت لیزینگ جهان را به خود جذب کرده است.

بیش از ۶۰ درصد هواپیماهای لیزینگ جهان از اتاق فرمان کشور ایرلند مدیریت می شوند و ۱۴ شرکت از ۱۵ شرکت برتر لیزینگی جهان در ایرلند مستقر هستند.

توجه نماییم که حدود ۵۵ درصد از ناوگان هوایی شرکت های هواپیمایی جهان از طریق لیزینگ تامین می شود و مهم تر از کسب و کار هوانوردی برای شرکت های هواپیمایی، « مدیریت  نقدینگی و ریسک » است که تمام عزت نفس سازمانی آنهاست. به همین دلیل است که فعالیت خطوط هوایی در هلدینگ ها و پرتفوهای متنوع بازارهای مالی بین المللی به پیش می رود.

شرکت AerCap با اختلاف زیادی‌، بزرگ ترین شرکت لیزینگ هواپیما در جهان است که در دوبلین ایرلند مستقر است. حتی شرکت های نوپا مثل Avilease عربستان سعودی‌، با کش رفتن (Head Hunting) تاپ ترین مدیران و کارشناسان زبده لیزینگ جهان‌، دفاتر دو نبش خود را در این کشور مستقر می کنند، همان مسیری که چین با BOC و ICBC چراغ خاموش پیمود.

تمام توجه ما به اقدام های مشهود روبنایی عربستان در خریدهای جاه طلبانه برای شرکت های Flynas و Flydeal است در حالیکه غفلت کرده ایم‌، این کشور به صورت متهورانه ای از پایه به سمت تحول مثلث بانک‌، بورس و بیمه از طریق صندوق ۶۰۰ میلیاردی PIF خود شتافته است و با تمرکز سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری در هوانوردی در جهت سه برابر کردن ترافیک مسافری خود از ۱۰۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون تا سال ۲۰۳۰‌، هماهنگ می تازاند.

منبع:  تین نیوز - خلیل الله معمارزاده (محمد معمار)*