تدوین برنامه درسی جدید رشته مدیریت لیزینگ

نشست مشترک نمایندگان انجمن ملی لیزینگ ایران با دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص ایجاد رشته مدیریت لیزینگ مورخ 22 خرداد ماه سال جاری در سالن جلسات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

در این جلسه دکتر چگینی سرپرست مرکز علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر صفری، دکتر نقدی‌، دکتر درویش‌، دکتر خادمی، خانم دکتر قوام مسعودی ‌و خانم دکتر پیلوار  از اساتید برجسته‌ی این دانشگاه با همراهی دکتر احمد فتاحپور نایب رئیس انجمن لیزینگ و منصور ترکاشوند دبیر کارگروه عملیات لیزینگ حاضر بودند.

در جلسه حاضر، پس از بیان اهمیت و نیاز این رشته در بازار کار، به تشریح محتوای رشته و تأکید بر مهارت‌ها و دانشی که دانشجویان در طول تحصیل خود در این رشته به دست خواهند آورد، پرداخته شد. در این بحث، نمونه‌های موفق از دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی دیگر نیز معرفی شدند که این رشته را در حال حاضر ارائه می‌دهند و دانشجویان آنها با استفاده از این تخصص، موفقیت‌های قابل توجهی را در بازار کار کسب کرده‌اند.

در جریان بحث، نیازهای بازار کار در حوزه مدیریت لیزینگ بررسی و ارائه آمار و اطلاعات مربوطه انجام شد. همچنین، فرصت‌های شغلی در این حوزه مورد بحث قرار گرفت و نقش این رشته در توسعه صنعت لیزینگ و تسهیل فرآیند‌های مالی برای شرکت‌ها و سازمان‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان جلسه، تاکید شد که با توجه به اهمیت و نیاز رشته مدیریت لیزینگ در بازار کار و تقاضای بالای این حوزه، ایجاد این رشته در دانشگاه آزاد می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان ایجاد کند و به توسعه اقتصادی و صنعتی کشور کمک کند.

در این نشست مشترک دانشگاه آزاد و صنعت لیزینگ بررسی دقیق‌تر نیازهای بازار کار و تهیه برنامه‌های آموزشی مناسب در این رشته مطرح شد از اینرو مصوب شد 136 واحد برای تدریس رشته مدیریت لیزینگ تعریف شود که شامل:

دروس عمومی ۲۲ واحد - دروس پایه ۳۶ واحد - دروس اصلی ۳۶ واحد - دروس تخصصی ۳۴ واحد - دروس اختیاری ۸ واحد می باشند.

طول دوره در مقطع‌ کارشناسی به مدت 4 سال و شرایط گزینش دانشجو از طریق سنجش و پذیرش بدون آزمون خواهد بود.