آنچه در جلسه با رئیس شورای عالی مالیاتی مطرح شد

رئیس شورای عالی مالیاتی بر نقش سازمان امور مالیاتی بر عدالت اجتماعی، اطمینان بخشی از اینکه مالیات در اصلاح سیستم اقتصادی موثر می باشد تاکید نمود.

در تاریخ چهارم تیر ماه سال جاری جلسه‌ای با حضور محمد مسیحی  رئیس شورای عالی مالیاتی و نمایندگان انجمن ملی لیزینگ برگزار شد. هدف این جلسه همفکری در راستای حل مسائل مالیاتی مرتبط با  صنعت لیزینگ بود.

اعضای هیئت مدیره انجمن لیزینگ، ضمن تشریح فعالیت‌های صنعت به نقش مؤثر این صنعت در مهار تورم و تأمین مالی صنایع تولیدی و افراد پرداختند و تأکید داشتند که لیزینگ به عنوان یک روش تأمین مالی موثر در حوزه تجهیزات و دارایی‌ها شناخته می‌شود.

در ادامه جلسه عدم پذیرش مفاد مالی بخشنامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی، وحدت رویه در رابطه با چگونگی رسیدگی‌های مالیاتی شرکت‌های لیزینگ و مسائل مالیاتی تأمین مالی خارج از بانک و بازار سرمایه مورد بحث قرار گرفت.

رئیس شورای عالی مالیاتی بر نقش سازمان امور مالیاتی بر عدالت اجتماعی، اطمینان بخشی از اینکه مالیات در اصلاح سیستم اقتصادی موثر می باشد تاکید نمود.

محمد مسیحی در این جلسه راهکارهایی را برای حل مسائل مطرح شده ارائه نمود که مقرر گردید از طریق انجمن این راهکار ها پیگیری گردد. وی همچنین بر اهمیت جلسات مشترک بین شرکت های لیزینگ و اداره مالیاتی برای رفع ابهامات و بهبود فرآیندها اذعان داشت.