رایان سایپا، بهمن و پارسیان از سایر شرکت‌های لیزینگی سبقت گرفتند

بررسی عملکرد ۸ شرکت لیزینگ فعال در بازار سرمایه نشان می دهد که این شرکت ها در سه ماهه نخست امسال ۵۹۱ میلیارد تومان درآمد کسب کرده اند درحالیکه همین ۸ شرکت در مدت زمان مشابه سال گذشته ۵۱۶ میلیارد تومان درآمد بدست آورده اند.

براساس این گزارش، شرکت لیزینگ رایان سایپا با ۲۴۹ میلیارد تومان درآمد در رتبه اول و دارای بالاترین درآمد در بین شرکت های مورد بررسی در سه ماهه نخست امسال بود.

شرکت لیزینگ بهمن با ۱۵۵ میلیاد تومان درآمد در رتبه دوم و شرکت لیزینگ پارسیان با ۸۰ میلیارد تومان درآمد در رتبه سوم قرار دارد.

عمده این درآمدها متعلق به دو شرکت لیزینگ رایان سایپا و بهمن بوده است.

 مجموع سود خالص ۷ شرکت لیزینگ در سه ماهه نخست سالجاری به رقم ۱۳۱ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۲۴ میلیارد تومانی روبرو بود.

photo_2023-08-05_22-19-52

از بین ۸ شرکت لیزینگ فعال در بازار سرمایه  فعالیت ۷ شرکت منجر به سود ۱۳۱ میلیارد تومانی و همچنین فعالیت شرکت لیزینگ رازی  نیز منجر به  زیان ۷۰۰ میلیون تومانی شده است.

شرکت لیزینگ رایان سایپا با کسب سود خالص ۳۵ میلیارد تومانی در سه ماهه نخست سالجاری رتبه اول را در بین ۸ شرکت لیزینگ مورد بررسی به خود اختصاص داده است.

نکته قابل توجه در شرکت های مورد بررسی این گزارش، کاهش مجموع سود خالص و سود عملیاتی این ۸ شرکت در سه ماه نخست سالجاری نسبت به سه ماه نخست سال ۱۴۰۱ است.

منبع چابک آنلاین