درآمد سرمایه گذاری های لیزینگ ها ۲۵ درصد افزایش یافت

شرکت های لیزینگ درسال جاری توانستند از طریق جذب سرمایه و حمایت های شرکت های بالادستی خود ، بازدهی ریالی بیشتری را کسب کنند.

این شرکت ها که در گروه واسطه گران مالی قرار می گیرند، در دنیا با هدف تسهیل در تامین قطعات و دارایی های موردنیاز در تولید و یا بخش خانوار به وجود آمدند که می توانند در شرایط خاص اقتصادی به تقویت طرف تقاضا نیز کمک کنند.

با این وجود، بروز تورم بالا برای آنها چالش برانگیز شده و در سال های گذشته عملا از توان عملیاتی آنها کاسته است.

از این رو،آن دسته از شرکت هایی که از طرف شرکت های بالادستی حمایت می شدند، با جذب سرمایه و افزایش سرمایه از محل آورده نقدی ، توان عملیاتی خود را بازیابی کردند.

اما آن دسته از شرکت های لیزینگی که از پشتیبانی بانک ها یا شرکت های بزرگ صنعتی برخوردار نبودند در یک وضعیت پیچیده و دشوار قرار گرفتند.

درحال حاضرشرکت های لیزینگ عمدتا در بخش خودرو مشغول به کار هستند واز ماهیت واسطه گری مالی به بنگاه های فروش خودرو و کالای نهایی تبدیل شده اند. 

ماهیت قراردادهای اجاره به شرط تملیک آنها کمرنگ شده و بیشتر به فروش اقساطی روی آورده اند. 

ضمن این که مدیران برخی لیزینگ ها سعی می کنند با دراختیار گرفتن امتیازواردات ، ترخیص و یا فروش  خودروهای داخلی ، از مزایای مابع التفاوت قیمت کارخانه و قیمت بازار محصولات بهره مند شوند.

با این حال،بررسی صورت های مالی 13 شرکت لیزینگ فعال در بازار سرمایه نشان داد که  این شرکت ها تا پایان فصل بهار سال 1402 حدود 324 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده اندکه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 5.5 درصد رشد داشته است.

همچنین شرکت های لیزینگی توانسته اند درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری های خود را به میزان 25 درصد افزایش دهند که عمده این رشد درآمدها مربوط به نماد «ولصنم» بوده است.

در جدول زیر تغییرات درآمد و سودسازی شرکت های لیزینگی فعال در بازار سرمایه با یکدیگر مقایسه شده است.

Capture

همانطور که در جدول قابل مشاهده است، رشد سودسازی شرکت های لیزینگی درتمامی شرکت ها اتفاق نیفتاده و درحالی که نمادهای «ولتجار» ، «وایران» و «ولپارس» افزایش بیش از دو برابری سودسازی را به ثبت رسانده اند، نمادهای «ولغدر» ، «ولساپا» و «ولانا» بیشترین افت سودسازی را به خود اختصاص داده اند.

در این مدت نماد «ولراز» افزایش در زیان را گزارش کرده و نماد «ولیز» توانسته صورت های مالی خود را از زیان خارج کند.

 

منبع: چابک آنلاین