اساسنامه انجمن ملی لیزینگ ایران تغییر کرد

تغییرات اساسنامه انجمن به منظور ارتقاء شفافیت، کارآیی و مشارکت اعضا در مدیریت و فعالیت‌های انجمن در نظر گرفته شده است.

با عنایت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده انجمن مورخ 22 خرداد ماه سال جاری، اصلاح اساسنامه انجمن ملی لیزینگ ایران  در جهت اعمال بر خی اصلاحات در دستور کار جلسه قرار گرفت. این تغییرات به منظور بهبود عملکرد انجمن، تطابق با قوانین و مقررات جدید، تسهیل و جذب مشارکت حداکثری اعضا صورت پذیرفت.

چکیده ای از تغییرات اساسنامه به شرح ذیل است:

1.      افزایش اهداف انجمن: اساسنامه اصلاح شده حاوی بیانیه‌ای است که هدف اصلی انجمن را از جمله ترویج توسعه حرفه‌ای، ارتقاء تبادل دانش و ایجاد فضایی برای تعاملات اجتماعی بین اعضا برجسته می‌کند.

2.      تغییر در ساختار مدیریت:  اساسنامه جدید حاوی توضیحات دقیقتری از نحوه انتخاب و عملکرد هیئت مدیره و مسئولان انجمن ارائه می‌دهد.

3.      تعاملات با اعضا: اساسنامه تغییر یافته مکانیزم‌هایی را برای جلب نظرات و پیشنهادهای اعضا در خصوص فعالیت‌ها، دوره‌های آموزشی  و برنامه‌های اجتماعی در نظر گرفته است.

4.      مالی و حسابرسی: جزئیات مربوط به مدیریت مالی، گزارش‌گیری مالی، و حسابرسی انجمن در اساسنامه جدید به طور دقیق تشریح شده است.

5.      تعیین مصادیق در عضویت: عضویت اعضا تسهیل شده و مواردی که می‌تواند منجر به تعلیق یا لغو عضویت اعضا گردد، با دقت تعیین و در اساسنامه جدید مندرج شده است.

 

تغییرات اساسنامه انجمن به منظور ارتقاء شفافیت، کارآیی و مشارکت اعضا در مدیریت و فعالیت‌های انجمن در نظر گرفته شده است. این تغییرات با تأکید بر اهمیت تعاملات اعضا، توسعه حرفه‌ای و ارتقاء ماهیت انجمن را رقم میزند.